Juridisch advies voor al uw plannen en procedures

Bij het uitvoeren van uw plannen kunt u geen tegenslag gebruiken. Zeker als het vergunning-procedures betreft zijn vertraging en onvoorspelbare trajecten vaak kostbaar en moeilijk te managen. Een gespecialiseerd jurist kan uitkomst bieden als het gaat om advies maar ook in het opstellen van benodigde stukken.

Omgevingsrecht Zuidema heeft expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw- en omgevingszaken en staat projectontwikkelaars, aannemers en ook particulieren bij met complexe juridische zaken. Wij ondersteunen bij onder andere:

 • Bouwen zonder vergunning
 • Weigering van aangevraagde vergunningen
 • Belemmerende vergunning van aangrenzende gronden
 • Illegaal gebruik van woningen, bedrijfspanden en terreinen
 • Ingebrekestelling bij van rechtswege verleende vergunningen
 • Ontwikkeling van stedelijk of buitengebied of specifieke functies als parkeren of recreatie

Ook voor het toetsen van plannen, verzorgen van de aanvragen of compleet begeleiden van de procedures kunt u bij ons terecht. Bekijk dan de pagina Plannen & procedures.

Juridisch advies: voorkom of beperk de schade
Risico’s van weigering een vergunning of bezwaar op een aanvraag zijn niet altijd goed in te schatten. Ook bouwen of bedrijfsmatige handelingen verrichten op plaatsen die in strijd zijn met een bestemmingsplan kan de nodige consequenties hebben. Wij helpen u om de rechtsbescherming die er tegen allerlei besluiten van de overheid is zo goed mogelijk te benutten. Denk aan:

 • Advies over benodigde vergunningen
 • Advies over aanvraag van (herziening) bestemmingsplannen
 • Begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures
 • Informatie opvragen bij een verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur
 • Advies bij indienen verzoek of verweer bij verzoek om planschade, bijvoorbeeld bij ongevraagde bestemmingswijzigingen

Het hoeven geen grote werken of slepende kwesties te zijn om juridisch advies in te winnen. Ook geldt: hoe eerder we mee kunnen denken, hoe groter de kans op succes. Voor een beeld van de adviezen waarmee wij ondernemers hielpen, ga naar op de pagina met onze referenties.

Referenties bekijken

Persoonlijke en heldere adviezen
Uw vraag vraag of uw probleem bepaalt onze aanpak. Wij werken niet met standaardadviezen of vaste formats, maar ondersteunen u op de manier die u verder helpt. Daarover hebben wij van tevoren en tijdens het proces regelmatig contact. Verder kunt u rekenen op:

 • Vrijblijvend intakegesprek, op locatie of telefonisch
 • Beknopt uitgewerkte en transparante adviezen
 • Duidelijke offerte met vaste prijzen

Deskundig, pragmatisch en snel handelen
Onze manier van werken is concreet en pragmatisch te noemen. Wij spreken de taal van de handhavers, maar ook die van de ontwerpers en bouwers. Wat kenmerkt ons verder?

 • Deskundig: in wetgeving ruimtelijke ordening en natuurlijk de toekomstige Omgevingswet
 • Flexibel: op onderdelen, complexe of eenvoudiger trajecten inzetbaar
 • Betrouwbaar: afspraak is bij ons ook echt afspraak
 • Snel: in analyseren, handelen én communiceren
 • Open: over haalbaarheid, onze werkwijze en kosten

Door het netwerk aan specialisten op specifieke juridische gebieden, zoals milieurecht, huurrecht en eigendomsrecht, zijn wij breed inzetbaar.

Meer informatie of advies nodig?
Voor meer informatie, aanvraag van een offerte of eerst een kennismaking, kunt u ons bellen of mailen. Wij spreken u graag.

Contact opnemen

Scroll naar boven