Uw plannen & procedures, in goede handen

Wanneer uw ontwikkeling niet past in de plannen van de overheid, kunt u in complexe materie belanden. Procedures op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, maar ook milieu- en archeologisch onderzoek zijn als niet-jurist lastig te doorgronden, ze veranderen regelmatig en kosten vooral veel tijd.

Omgevingsrecht Zuidema wijst u snel de weg in de gemeentelijke en provinciale procedures. Al vanaf de eerste ideeën voor een nieuwe ontwikkeling zijn wij uw juridisch expert. Wij adviseren niet alleen, maar voeren de procedures ook op een effectieve manier voor u uit. Aan wat voor ontwikkelingen kunt u denken?

 • verplaatsing van een bedrijf
 • vergroting van een bouwperceel
 • herinrichting van een stedelijk gebied
 • herbestemming van een buitengebied
 • realisering van een tweede bedrijfswoning

Er zijn nog veel meer situaties denkbaar, zoals ontgronding, ruimte-voor-ruimte, aanpak van vakantieparken, in feite alles wat de fysieke leefomgeving betreft. Zoekt u een ervaren partner in het aansturen van een compleet project? Bekijk dan ook de pagina Projectmanagement.

Tijdige en goede voorbereiding voorkomt lange procedures
Door bij aanvang van een plan stil te staan bij de te doorlopen procedures en de weerstanden die het mogelijk oproept, is veel tijd te besparen. Zo gaan we in een vroeg stadium in gesprek gaan met bestuurders, ambtenaren en omwonenden en stemmen we aanvragen op elkaar af. Concreet voeren wij uit:

 • Vooronderzoek naar benodigde vergunningen
 • Toetsen plannen op bestemmingsplan of omgevingsvergunning
 • Aanvraag vergunningen, meldingen en subsidies
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwing, Milieu Effect Rapportage of inrichtingsplan
 • Begeleiden procedure bestemmingsplanwijziging

Bekijk voorbeelden van initiatieven waarbij we bedrijven, projectontwikkelaars en aannemers hebben begeleid op deze website.

Referenties bekijken

Vanuit een gezamenlijke strategie aan de slag
Voor onze aanpak is uw vraag natuurlijk leidend. Met het gewenste resultaat voor ogen maken wij een realistische inschatting van de kansen en mogelijkheden. Wat kunt u meer verwachten?

 • Vrijblijvend intakegesprek, op locatie of telefonisch
 • Beknopt uitgewerkte en transparante adviezen
 • Regelmatig overleg over de te nemen stappen

Het gezamenlijk bepalen van de strategie en het tussentijds terugkoppelen van de voortgang van een traject vinden wij belangrijk. Wij nemen u het werk uit handen, maar u zit altijd aan het roer.

Omgevingsrecht Zuidema: flexibel inzetbaar
Wij houden van concrete dienstverlening en duidelijke – begrijpelijke – taal. Wij zijn thuis in zowel de wereld van de vergunningverleners als die van de aanvragers. Wij vertalen plannen naar wat de wet- en regelgeving verlangt, maar gaan daar met onze kennis van zaken ook over in discussie als het moet. Omgevingsrecht Zuidema is:

 • Ervaren: door jarenlange samenwerking met overheden, ontwikkelaars en aannemers
 • Flexibel: op onderdelen – ook voor kleine vragen – of complete trajecten inzetbaar
 • Betrouwbaar: afspraak is bij ons ook echt afspraak
 • Snel: in analyseren, handelen én communiceren
 • Open: over haalbaarheid, werkwijze en onze kosten

Door een samenwerking profiteert u ook van ons uitgebreide netwerk aan specialisten op specifieke juridische gebieden, milieuzaken, vastgoed en subsidies. Wij doen bij voorkeur zaken met ondernemers uit de regio, maar altijd in overleg met u als klant of opdrachtgever.

Meer weten?
Heeft u vragen over vergunningen of procedures op het gebied van ruimtelijke ordening? Wilt u meer weten over onze diensten? Bel of mail bij vragen of voor een vrijblijvende afspraak.

Contact opnemen

 

Scroll naar boven