Projectmanagement: grip op uw ruimtelijke plannen

Ruimtelijke projecten die te maken hebben met bestemmingen, vergunningen en andere wettelijke procedures kunnen complex zijn. Bijvoorbeeld door de vele partijen die erbij betrokken zijn, de omgeving eisen stelt, de overheid die een ander beleid heeft. Het is materie waarmee u niet dagelijks te maken heeft en die u daarom veel tijd en wellicht hoofdbrekens kost.

Omgevingsrecht Zuidema is uw spin in het web voor ruimtelijke en (steden)bouwkundige projecten die de fysieke leefomgeving raken. Als projectleider begeleiden wij desgewenst het hele proces. Waar nodig schakelen wij andere disciplines zoals architecten, civieltechnici, geluids- of milieudeskundigen in. Aan wat voor projecten kunt u denken?

 • Herbestemming van bijvoorbeeld agrarisch naar woongebied, of herontwikkeling van een heel gebied met meerdere functies
 • Inbreiding, bijvoorbeeld een braakliggend terrein in een stedelijke kern ontwikkelen
 • Woningbouw, ook via de ruimte-voor-ruimte (rood-voor-rood)-regeling
 • Bedrijfsontwikkeling of -uitbreiding
 • Ontwikkeling van infrastructuur

Actueel is momenteel ook het plan ‘Vitale Vakantieparken’ voor het verder excelleren of transformeren van vakantieparken. Wij verzorgen voor parkeigenaren en VvE’s het projectmanagement, maar ook begeleiding bij plannen & procedures of juridisch advies geven.

Juridisch projectmanagement geeft rust
Voor plannen met juridische aspecten die uw pet te boven gaan en waarvoor wel de volledige grip nodig is, is het prettig om een projectmanager in te kunnen zetten. Iemand die goed kan overleggen met ambtenaren, architecten, aannemers en omwonenden, weet hoe ze te benaderen en op welk moment. Dat geeft rust. Omgevingsrecht Zuidema zet zich graag in voor:

 • Begeleiden bij ontwikkeling en uitvoeren stedenbouwkundige projecten
 • Uitwerken van ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen
 • Voeren van vooroverleg
 • Haalbaarheidsstudies
 • Subsidieaanvragen

Voor actuele voorbeelden van projecten waar we het projectmanagement verzorgden, ga naar onze referentiepagina.

Referenties bekijken

Alles in één hand: van onderzoek tot voorbespreking
Bij aanvang van een project bepalen we, aan de hand van de structuurvisie of ander ruimtelijk beleid, gezamenlijk met u en eventueel andere betrokken partijen de aanpak. Wij zorgen voor alle benodigde stukken en bespreken die desgewenst ook met de betreffende overheidsambtenaren door. Wij bewaken het proces en regelen het inhoudelijk tot in detail: alles in één deskundige hand.

Omgevingsrecht Zuidema: snel schakelen en open communiceren
Bij het uitbesteden van de aansturing van een project waar veel belangen of kosten mee gemoeid zijn, moet je blindelings kunnen vertrouwen op kennis maar ook ervaring in complexe situaties. Wat moet u daarom over ons weten? Wij zijn:

 • Ervaren: bekend met de werkwijze van gemeentes, provincies, ontwikkelaars en aannemers
 • Flexibel: voor grotere of kleinere projecten, van a tot z of op onderdelen inzetbaar
 • Betrouwbaar: afspraak is bij ons ook echt afspraak
 • Snel: in analyseren, handelen én communiceren
 • Open: over haalbaarheid, werkwijze en onze kosten

Waar nodig zetten wij op onderdelen ervaren specialisten uit ons netwerk en bij voorkeur uit onze eigen regio in.

Contact?
Wij spreken u graag over uw project, over waar u naar op zoekt bent en natuurlijk onze mogelijkheden. Bel of mail ons voor een nadere kennismaking.

Contact opnemen

Scroll naar boven