Omgevingsrecht Zuidema is EPOS Professional

De gemeente Staphorst start 2019 met de nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen, kappen of slopen. EPOS (Efficiƫnte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) beoogt niet alleen een efficiƫnter aanvraagproces, maar ook een snellere procedure. Hierdoor kan de gemeente de kosten voor de leges halveren. Dat doet ze dan ook vanaf 2019.

Hierdoor kan de gemeente de kosten voor de leges halveren. Dat doet ze dan ook vanaf 2019. Onderdeel van de EPOS werkwijze is het Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS). Binnen CPOS zijn architecten, ontwikkelaars, bouwers en stedenbouwkundige/planologische adviseurs actief die zelfstandig plannen van initiatiefnemers ter beoordeling aan de gemeente aanbieden.

Wij zijn inmiddels tevens onderdeel van het Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst. Samen met de gemeente Staphorst en de mede professionals binnen het Collectief hopen wij samen te werken om de EPOS werkwijze uit te dragen en verder te verfijnen.

Meer over EPOS en/of CPOS.

Scroll naar boven