Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe: infrastructuur, bestaat sinds 2016. Tot en met 2019 is er in totaal €6,75 miljoen beschikbaar voor diverse fietsprojecten. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. De nieuwe vervaldatum is 31 december 2019.

Met deze regeling wil de provincie Drenthe zich ontwikkelen tot een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie. Dat wil zij bereiken door het vergroten en versterken van de fietsbeleving en fietsinnovaties in de breedste zin van het woord.

De werkzaamheden!
Voor een gemeente in Drenthe verzorgen wij aanvragen en begeleiding de procedures voor de vereiste vergunningen en/of meldingen. Denk daarbij aan afwijken van het bestemmingsplan, kappen van bomen, uitvoeren werken, wijzigen uitwegen en werken nabij watergangen en dergelijk. Daarvoor kunnen verschillende activiteiten aangevraagd moeten worden. Tevens kan het college, het waterschapbestuur of gedeputeerde staten van de provincie het bevoegde gezag zijn. Verder kan een advies of verklaring van de gemeenteraad, een netbeheerder of iets dergelijks vereist zijn. Er is nu sprake van de reguliere procedure of de uitgebreide procedure. Is het wijs een alles in één vergunning aan te vragen of in delen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?!
Omgevingsrecht Zuidema kan u ondersteunen en begeleiden bij de vereiste aanvragen. Voor meer informatie neem gerust contact op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek