Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden

Binnen de gemeente De Wolden is daarvoor is een onderzoek gestart om te bepalen welke recreatieparken/woningen geschikt zijn voor recreatie en welke meer geschikt zijn voor een transformatie.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 de ‘Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden’ vastgesteld. In deze notitie zijn kaders opgenomen waarbinnen de diverse recreatieparken in gemeente De Wolden zich richting de toekomst kunnen ontwikkelen.

Daarmee geeft de gemeente De Wolden een handreiking aan eigenaren en bewoners om hun recreatiepark en/of recreatiewoningen te transformeren naar (burger)woningen. De verantwoordelijkheid, keuze(vrijheid) en inzet daartoe ligt nu bij de betrokken eigenaren en bewoners.

Transformatieplan

Als eerste dient een er plan tot transformatie te komen. Van gemeentewege heeft het de voorkeur gezamenlijk als eigenaren dit traject in te gaan. Dit (transformatie)plan zal een aantal (verplichte) onderwerpen moeten bevatten. Het uitgangspunt is een plan per park. Met andere woorden een plan op basis van een gezamenlijke aanpak.

Herziening bestemmingsplan

Nadat van gemeentewege is ingestemd met het opgestelde transformatieplan kan een herziening van het bestemmingsplan worden opgesteld. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?!

Omgevingsrecht Zuidema kan u ondersteunen en begeleiden in het proces voor kwaliteitsverbetering of transformatie. Meer weten neem gerust contact op voor meer informatie of om een kennismakingsgesprek kunnen inplannen.

 

Scroll naar boven