Update vitale vakantieparken

In de vorige nieuwsbrief werd het “vitale vakantieparken’ project uitgelicht. Vakantieparken in Drenthe kunnen transformeren of excelleren. Wij helpen verscheidene vakantieparken in Drenthe in één van deze twee routes. Het is tijd voor een update, want in juli heeft de gemeente een folder uitgebracht waarin de route is aangegeven voor het doorlopen van een transformatieproces.

Nu wil het geval dat wij al in 2018 zijn begonnen met het adviseren van een drietal vakantieparken in het transformatiespoor. Dat aantal is gegroeid tot 6. Dat verscheidene parken al in 2018 bezig waren met dit traject, terwijl er pas nu een proces aan gekoppeld is, is te wijten aan de nieuwigheid van het beleid en het traag op gang komen van beleidsvorming, doordat er veel verschillende aspecten spelen en vraagstukken van belang zijn. Al in 2017 is in gemeente de Wolden een kadernotitie vastgesteld met betrekking tot het transformatiespoor. De provincie heeft in 2018 de provinciale verordening aangepast om het transformeren ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Vervolgens werd de bal vanuit de politiek bij de vakantieparken neergelegd. Algehele tendens: “vakantieparken, ga aan de slag!”. Een aantal parken hebben die boodschap ter harte genomen en zijn voortvarend begonnen. Daarbij hebben ze ons ingeschakeld om hen ter zijde te staan.

Al gauw kwamen we tot de ontdekking dat belangrijke kaders ontbraken. Er waren nog geen kaders beschikbaar met betrekking tot de technische standaarden (Bouwbesluit) waaraan te transformeren vakantiehuizen moeten voldoen. Er was nog geen financieel kader en ook een kader aangaande de benodigde ruimtelijke kwaliteitsimpuls ontbrak. Toch zijn er verscheidene transformatieplannen ingediend.

Nu zijn er dan voorzichtige kaders of in ieder geval zijlijnen aangegeven met betrekking tot bovenstaande zaken. Dat betekent dat de transformatieplannen die er liggen verfijnd kunnen worden. Het is soms moeilijk uit te leggen aan betrokkenen dat ze zoveel werk verzet hebben en nu gevraagd worden het nog eens dunnetjes over te doen.

Toch heeft dit proefdraaien wel zin gehad, er zijn tekortkomingen blootgelegd waarop actie ondernomen is. Er is nu wel een helder stappenplan wat doorlopen kan worden en de parken die al begonnen waren vinden wel een manier om het gedane werk in te passen in het stappenplan dat er ligt. Uiteraard helpen we hen daarbij en hebben we goed kunnen proefdraaien voor het proces dat nu voor ons ligt. Wanneer we andere vakantieparken ook kunnen ondersteunen doen we dat graag.

Is uw park toe aan een transformatie? Bel ons en we vertellen u wat we voor u en het park waar u woont kunnen betekenen.

Scroll naar boven